VR 

100 kr / 15 minuter

1 person

All utrustning och skor tillhandahålls