VR 

På grund av Covid-19 – är VR stängd fram tills 8:e december.

100 kr / 15 minuter

1 person

All utrustning och skor tillhandahålls