Skytte Simulator 

200 kr / 55 minuter

Pensionär: 150 kr / 55 minuter (Onsdag – Fredag)

1 person eller en grupp välkommen

2 vapen inkluderade

Priset inte per person