Golf Simulator  

200 kr / 55 minuter

Golfklub medlem 150 kr / 55 minuter

Pensionär: 150 kr / 55 minuter (Onsdag – Fredag)

1 – 4 personer

Golfklubbor inkluderade, eller så kan du ta med din egen